Listopad

W ODWIEDZINY DO PSZCZYNY 5.11.2017

 
        W niedzielny słoneczny poranek całkiem spontanicznie udało się zebrać sześcioosobową grupę na wycieczkę do Pszczyny. Wyjechali z Łazisk Górnych przez Kobiór – Babczyną Dolinę – Piasek – na Rynek do Pszczyny i Skansenu.
        Następnie po zrobieniu kilku fotek na Rynku i w Parku Pszczyńskim postanowili odwiedzić kolegę Romana w Ćwiklicach, a następnie już wracając przez Jankowice – Studzienice i Kobiór wrócili do Łazisk Górnych robiąc przy tym 66 km.
 
 
Opracowała: Elżbieta Uranek

 JUBILEUSZ 60-LECIA PTTK W MIKOŁOWIE 4.11.2017

 
        W dniu 4.11.2017 kilku członków naszego klubu „Mikoło” brało udział w uroczystościach 60-lecia PTTK w Mikołowie, które odbyły się w sali konferencyjnej w PIK-u. W uroczystościach brało udział ponad 70 – osób w tym władze miasta Mikołowa, Wyr, Gostyni, przedstawiciele różnych klubów i kół działających przy mikołowskim oddziale PTTK.
         Na początku Prezes PTTK Jakub Żur oraz Wiesław Malarz przedstawili historię od powstania mikołowskiego PTTK oraz działalność w przeciągu tych 60 lat. 
        Po przedstawieniu zarysu historii nie obyło się bez wręczenia wyróżnień za działalność za poświęcenie się działalności turystyczno – krajoznawczej. Następnie przedstawiciele gmin, klubów i kół życzyli Zarządowi mikołowskiego PTTK dalszej owocnej pracy w upowszechnianiu turystyki.
        Uroczystośią również towarzyszył występ Marka Szołtyska, który w bardzo ciekawy sposób przedstawiał sylwetki podróżników znanych i mniej znanych z Mikołowa i okolic.
        Po występie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a następnie do siedziby PTTK gdzie otwarta została wystawa o dotychczasowej działalności. Nie obeszło się również bez odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji tak zacnego Jubileuszu. I na tym zakończyły sie dziejsze uroczystości.
Opracowała: Elżbieta Uranek