Styczeń

INICJATYWA UTWORZENIA KLUBU TURYSTYKI ROWEROWEJ 18.01.2016 r.

 
Dnia 18.01.2016 r. Sebastian Uranek wraz z żoną Elżbietą wystąpili do Zarządu PTTK w Mikołowie, z inicjatywą utworzenia Klubu Turystyki Rowerowej przy tym oddziale. Przez tą inicjatywę chcieliśmy zachęcić jak największą liczbę rowerzystów z naszego powiatu jak również członków PTTK , do aktywniejszej formy turystyki jaką jest między innymi turystyka rowerowa.
Nasza prośba o utworzenie Klubu Turystyki Rowerowej została zaakceptowana przez Zarząd i w końcu mogliśmy wyznaczyć termin pierwszego zebrania założycielskiego na 1.03.2016r. Warunkiem utworzenia Klubu było jednak stawienie się dziesięciu członków PTTK chętnych do działania w Klubie.
Oprac. Elżbieta Uranek