Listopad

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 25.11.2016 R

        Dnia 25.11.2016 r. w siedzibie PTTK O/Mikołów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego klubu. Walne Zebranie otwarł prezes klubu Sebastian Uranek. Celem zebrania było wybranie delegatów na XIV Zjazd Oddziału PTTK w Mikołowie.

        Na przewodniczącego zebrania został wybrany Jerzy Dudek, który sprawnie przeprowadził zebranie wraz z wyborami.
        Ze względu, iż w marcu tego roku był wybierany Zarząd Klubu, uchwalono ustawę o rezygnacji z wyboru nowego Zarządu Klubu.
        Na zebraniu przedstawiono roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności klubu.
        Po przedstawieniu sprawozdań Jerzy Dudek w imieniu PTTK O/MIKOŁÓW złożył na ręce skarbnika Dariusza Parzniewskiego DYPLOM ZA UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO.
         Następnie przedstawiono kandydatów na delegatów, komisja skrutacyjna udała się przygotować karty do głosowania. W międzyczasie prowadzono dyskusje na temat:
– przyszłych wycieczek: zaproponowano wycieczkę na grudzień „Rowerowe Strojenie Choinki” z ogniskiem,
– stałych imprez na nowy rok organizowanych przez Komisję Turystyki Kolarskiej w Mikołowie:
„Nowy Rok na Rowerze”
„Rajd Rowerowy Powiatu Mikołowskiego”
„Rajd Kolarski Śladami Obrońców Września 1939”
„Szum Gum”
– kol. A. Rygulski przestrzegał przed kradzieżami rowerów w centrum Katowic
– rozmowa o ubezpieczeniach OC rowerzysty i od kradzieży, czym i jak zapinać rower
 
        Po przygotowaniu kart i rozdaniu głosującym w tajnych wyborach na delegatów został wybrany:
– Dariusz Parzniewski
– Krystian Ksiondz
 
        Po wyczerpaniu tematów przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady. 
 
 
Opracowała Elżbieta Uranek
 

DO CHYBIA MNICH NA GROCHÓWKĘ 20.11.2016 R.

 

         W niedzielny poranek pięciu naszych klubowiczów wybrało się na grochówkę do Chybia Mnich. Pogoda zapowiadała się całkiem ładna i tak o godzinie 9:00 ruszyli z Łazisk Górnych w kierunku Suszca. Potem przez Kryry – Mizerów – Studzionkę do Wisły Małej, gdzie obejrzeli drewniany kościół Św. Jakuba, następnie przez Strumień – Zabłocie – Chybie do Mnicha.

         Około południa przybyli do celu swojej podróży, którym była grochówka w Mnichu. Po zjedzeniu przepysznej grochówki i krótkim odpoczynku ruszyli przez las nad zaporę goczałkowicką. Potem koło jeziora Łąka przez Porębę i Radostowice wjechali do lasu. W rezerwacie „Babczyna Dolina” zrobili

KODAK Digital Still Camera

krótki postój, a po nim udali się już przez Gostyń do Łazisk Górnych gdzie w dobrych humorach każdy udał się już do domu.

         W ten niedzielny ciepły dzień przejechanie 90 km przy promieniach ciepłego jesiennego słońca było przyjemnością, szkoda byłoby nie wykorzystać takiej pogody na ruch na świeżym powietrzu.
 
Opracowała. Elżbieta Uranek